Фото мэдээ: Америк цэргүүдэд “үйлчлэгч” Солонгос эмэгтэйчүүд

Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэлээ оруулах
Нэрээ орулна уу

*