Фото мэдээ: Их цэвэрлэгээний 90 минут

Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэлээ оруулах
Нэрээ орулна уу

*