Фото мэдээ

Фото мэдээ: Хот нийтийн аж ахуйн салбарт үр бүтээлтэй ажилласан ажилтнуудыг шагнаж урамшууллаа

Related Articles

Back to top button
Close