Фото мэдээ: Хот нийтийн аж ахуйн салбарт үр бүтээлтэй ажилласан ажилтнуудыг шагнаж урамшууллаа

Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэлээ оруулах
Нэрээ орулна уу

*