Фото мэдээ: Халиа дошин үүсч нөхцөл байдал хүндэрсэн газруудад ажиллалаа

Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэлээ оруулах
Нэрээ орулна уу

*