Фото мэдээ: Мамба дацан хийдийн балин урлал

Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэлээ оруулах
Нэрээ орулна уу

*