Нийгэм

2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцлээ

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаагаар ахлуулсан Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийслэл дэх орон тооны бус салбар зөвлөлийн өнөөдрийн хэлэлцүүлгээр өнгөрсөн 2018 оны хийсэн ажлын тайлан, 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1021 дүгээр захирамжаар “Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус салбар зөвлөл”-ийг 19 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулаад байна.

Нийслэлийн хэмжээнд иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх, тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2018 онд 4326 хяналт шалгалт, 2205 зөвлөн туслах үйлчилгээ, 1066 төлөвлөгөөт бус шалгалт, 8473 урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийжээ. Мөн өнгөрсөн онд иргэдээс 790 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 772 буюу 97.7 хувийг бүрэн шийвэрлэсэн байна.

Энэ онд хэрэглэгчийг соён гэгээрүүлэх, мэдлэг боловсрол олгох, хэрэглэгчдэд хүрч байгаа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний стандарт, чанар аюулгүй байдлын түвшинг дээшлүүлэх, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад олон нийт, бизнес эрхлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтуудын хүрээнд нийт 24 төрлийн ажил хийхээр төлөвлөөд байгаа юм байна гэж нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээлэв.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close